top of page

Hoe stel ik een hoger beroep in?

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, biedt ons rechtssysteem diverse juridische rechtsmiddelen aan.

 

U kan bv. hoger beroep aantekenen tegen een vonnis.

 

Hieronder vindt u de stappen die u hiervoor dient te nemen.

Het is van groot belang om deze rechtsmiddelen, zoals hoger beroep, op de juiste manier en in elk geval tijdig in te stellen. Daarom wordt aangeraden om bij dergelijke beslissingen een beroep te doen op de diensten van een advocaat.

Wat is de termijn voor het indienen van een beroep?

Na de uitspraak van de politierechtbank heeft de veroordeelde dertig dagen om beroep aan te tekenen tegen het uitgesproken vonnis bij tegenspraak.

 

Wacht niet tot de laatste dag!

 

Het is immers zo dat U of uw advocaat beroep dient in te stellen door het invullen van een grievenformulier, dat vervolgens fysiek dient te worden ingediend bij de griffie van de Politierechtbank die het vonnis heeft gewezen.

U of uw advocaat dienen zich hierop dus te kunnen organiseren.

 

Het aantekenen van hoger beroep op zich is kosteloos.

Kan ik Cassatieberoep instellen?

 

Indien alle gangbare rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet zijn uitgeput, resteert enkel nog de mogelijkheid van beroep in cassatie bij het Hof van Cassatie, die zich enkel uitspreekt of de beslissing, in graad van beroep gewezen, de wet schendt, of bepaalde vormregels miskent.

Het instellen van een cassatieberoep vereist wetshalve de tussenkomst van een advocaat die beschikt over het nodige certificaat.

Onze advocaten beschikken hierover.

U kan HIER uw vonnis vrijblijvend opladen voor advies.

bottom of page