top of page

Byvoet & Laplaese | Advocaten - Advocaten Verkeersrecht

De Politierechtbank:

Onze gespecialiseerde verkeersrechtsadvocaten nemen juridische stappen in diverse situaties met betrekking tot verkeersrecht, waaronder:

  1. Strafrechtelijke verdediging voor de politierechter: Wij vertegenwoordigen cliënten in strafrechtelijke procedures voor de politierechter, waar overtredingen van politiereglementen, met inbegrip van de wegcode, worden behandeld. Dit omvat zowel zaken aangebracht door het openbaar ministerie via een pro-justitie (dagvaarding) als zaken ingeleid door een burgerlijke partij via rechtstreekse dagvaarding.

  2. Verdediging tegen geëiste schadevergoedingen bij verkeersongevallen: Onze dienstverlening omvat tevens de verdediging tegen geëiste schadevergoedingen naar aanleiding van verkeersongevallen. Wij zetten ons in om de belangen van onze cliënten op effectieve wijze te behartigen in dergelijke civiele geschillen.

  3. Verkrijgen van schadevergoeding voor slachtoffers van wegverkeersongevallen: Wij streven ernaar schadevergoeding te verkrijgen voor slachtoffers van wegverkeersongevallen, waarbij we zorgvuldig te werk gaan om een rechtvaardige compensatie voor de geleden schade te realiseren.

Daarnaast bieden wij uitgebreide juridische ondersteuning bij dagvaardingen voor de politierechtbank. Onze werkwijze omvat:

  • Intakegesprek op basis van de ontvangen dagvaarding.

  • Opvragen en bestuderen van het strafdossier, met verstrekking van een kopie aan de cliënt.

  • Gedetailleerd overleg met de cliënt om de zaak te bespreken en vragen te beantwoorden.

  • Opstellen van een doeltreffende verdedigingsstrategie, inclusief schriftelijke nota indien nodig.

  • Opvolging van de juridische procedure, met toelichting van het vonnis en eventuele vervolgstappen.

Indien er sprake is van rechtsbijstand via een verzekeringspolis, kunnen de kosten voor onze diensten worden gedekt. We adviseren cliënten zonder rechtsbijstand graag over de mogelijke kosten en nemen het dossier zorgvuldig door.

 

Voor verdere vragen of informatie staan wij tot uw beschikking.

Standing Meeting
bottom of page