top of page

Politierechtbank Advocaat?

De politierechtbank behandelt hoofdzakelijk zaken met betrekking tot verkeerswetgeving en verkeersovertredingen. Personen worden voor deze rechtbank gebracht indien zij een strafbaar feit begaan hebben met een voertuig, zoals te snel rijden, rijden onder invloed van alcohol, of het plegen van vluchtmisdrijf. Ook gevallen van geweldpleging en verwondingen, zowel opzettelijk als niet-opzettelijk, worden frequent doorverwezen naar de politierechtbank.

Voor minder ernstige overtredingen kan de politie een minnelijke schikking voorstellen, waarbij de overtreder een relatief lage boete krijgt voorgesteld, die direct betaald kan worden of via een schriftelijke mededeling. Hiermee wordt de zaak afgesloten.

Indien het Openbaar Ministerie besluit om de overtreder te dagvaarden, dient deze zich te verantwoorden voor de politierechtbank.

De politierechter zal alle relevante aspecten van de zaak onderzoeken alvorens een beslissing te nemen over de passende boete of straf voor het begane misdrijf.

De politierechtbank heeft een aanzienlijke bevoegdheid bij het bepalen van boetes en straffen. De rechter beschikt over een ruime marge tussen de minimum- en maximumstraffen. Bij het nemen van een beslissing over een zaak houdt de politierechter rekening met alle relevante aspecten van het dossier.

Daarom is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van een gunstige uitspraak, wat aanzienlijke financiële voordelen kan opleveren. In veel gevallen kan een advocaat zelfs het verschil maken tussen een vrijspraak en een veroordeling.

Contacteer ons nu vrijblijvend HIER.

bottom of page